دپارتمان رشته تجربی

دپارتمان رشته تجربی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته تجربی

آموزش زیست

حواس

250,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

روابط طولی در مثلث

200,000 تومان
Add to cart

آموزش حسابان

لگاریتم ( حسابان )

180,000 تومان
Add to cart

مباحث پایه (تک مبحث)

تابع

300,000 تومان
Add to cart

آموزش زیست

ژنتیک

390,000 تومان
Add to cart

آموزش عربی

عربی دهم درس ۸

120,000 تومان
Add to cart
180,000 تومان
Add to cart

آموزش شیمی

شیمی دهم فصل ۳

390,000 تومان
Add to cart
150,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

تجسم فضایی

180,000 تومان
Add to cart

مباحث پایه (تک مبحث)

کار و انرژی

200,000 تومان
Add to cart

آموزش زیست

پکیج زیست یازدهم

1,800,000 تومان
Add to cart

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان تجربی رادیواکتیو