آموزش زیست و یادگیری مباحث مورد نیاز برای موفقیت در امتحانات و کنکور رشته تجربی با انواع دوره و پکیج آموزش زیست که توسط تیم ماهر رادیواکتیو گردآوری شده است، آسان‌تر از قبل شده است.


خرید دوره آموزش زیست شناسی

شما عزیزان می‌توانید برای تجربه کردن یک دوره آموزش آنلاین شیرین نسبت به خرید هر یک از انواع پکیج آموزش زیست اقدام کنید.

150,000 تومان

آموزش زیست

رفتارشناسی

150,000 تومان

آموزش زیست

تنفس

200,000 تومان

آموزش زیست

دفع مواد زائد

200,000 تومان

آموزش زیست

هورمون

220,000 تومان

آموزش زیست

گوارش

250,000 تومان

آموزش زیست

اعصاب

250,000 تومان

آموزش زیست

حواس

250,000 تومان

آموزش زیست

حرکت

250,000 تومان
250,000 تومان

آموزش زیست

اطلاعات در یاخته

250,000 تومان

آموزش زیست

تغییرات ژنتیکی

250,000 تومان