رشته تجربی یکی از دشوارترین رشته‌ها در میان رشته‌های تحصیلی دانش آموزان کنکوری می‌باشد. هر آنچه که برای موفقیت در امتحانات و آزمون‌های دروس رشته تجربی موردنیاز است را می‌توانید در آموزش‌های رادیواکتیو مشاهده کنید.

آموزش عربی

عربی دهم درس ۱

100,000 تومان
Add to cart

آموزش عربی دهم

عربی دهم درس ۲

100,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

واژگان همایی

100,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

حال کامل

100,000 تومان
Add to cart

آموزش عربی

عربی یازدهم درس ۲

110,000 تومان
Add to cart
تخفیف٪
120,000 تومان
Add to cart

آموزش عربی

عربی یازدهم درس ۳

120,000 تومان
Add to cart