رشته انسانی یکی از رشته‌های تحصیلی است که تعداد دانش آموز و متقاضی کمتری را برای تحصیل به نسبت دیگر رشته‌ها به خود دیده است! گاها همین کمتر بودن تعداد دانش آموزان رشته انسانی باعث شده است تا افراد آن را دسته کم گرفته و یا به اشتباه این رشته را رشته‌ای آسان‌تر برای تحصیل در نظر بگیرند. رشته انسانی نیز سختی و دشواری خود را برای قبولی در امتحانات و کنکور دارد! آموزش‌های موسسه رادیواکتیو برای رشته انسانی در دسترس شما هستند تا در سختی راه احساس تنهایی نکنید.

آموزش عربی

عربی دهم درس ۱

100,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

واژگان همایی

100,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

جملات شرطی پارت ۲

120,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

مقدماتی

120,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

قیود حالت

130,000 تومان
Add to cart
140,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

جملات مجهول

150,000 تومان
Add to cart

مباحث پایه (تک مبحث)

معادله

170,000 تومان
Add to cart