دروس عمومی، درس‌هایی مشتر و غیر تخصصی هر رشته هسنتد. درس‌های عمومی را می‌توان یک امتیاز مثبت برای قبولی در کنکور هر یک از رشته‌های آموزشی دانست. دانش آموزان با تقویت آموزش‌های خود در دروس عمومی می‌توانند رتبه قبولی خود در کنکور را اقزایش دهند. ما در موسسه آموزشی رادیو اکتیو دوره‌های آموزشی دروس عمومی را برای شما گرداوری کرده‌ایم که با یادگیری آنها می‌توانیددرصد بهتری را برای خود کسب کنید.

آموزش عربی

عربی دهم درس ۱

100,000 تومان

آموزش عربی دهم

عربی دهم درس ۲

100,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

واژگان همایی

100,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

حال کامل

100,000 تومان

آموزش عربی

عربی یازدهم درس ۲

110,000 تومان

آموزش عربی

عربی یازدهم درس ۳

120,000 تومان