دپارتمان رشته ریاضی

دپارتمان رشته ریاضی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته ریاضی

دوره های آموزشی

پکیج هندسه

1,500,000 تومان

آموزش شیمی

شیمی یازدهم فصل ۱

370,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

واژگان همایی

100,000 تومان

آموزش زیست

پکیج زیست دهم

970,000 تومان

آموزش شیمی

شیمی دهم

700,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

عبارت‌های جبری

180,000 تومان
250,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

اعداد و ترتیب صحیح اجزا جمله

140,000 تومان
150,000 تومان

آموزش حسابان

مشتق (حسابان)

420,000 تومان

آموزش زیست

ژنتیک

390,000 تومان
150,000 تومان

آموزش ریاضی

تجسم فضایی

180,000 تومان
380,000 تومان
تخفیف٪
120,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

صفت فعلی و مفعولی

130,000 تومان

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان ریاضی رادیواکتیو