دپارتمان رشته انسانی

دپارتمان رشته انسانی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته انسانی

آموزش زیست

گیاهی یازدهم

350,000 تومان
Add to cart

آموزش عربی

عربی یازدهم درس ۲

110,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

تجسم فضایی

180,000 تومان
Add to cart
250,000 تومان
Add to cart

مباحث پایه (تک مبحث)

معادله

170,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

پکیج هندسه کامل

1,500,000 تومان
Add to cart

مباحث پایه (تک مبحث)

کار و انرژی

200,000 تومان
Add to cart

آموزش فیزیک

امواج

650,000 تومان
Add to cart

آموزش زیست

ژنتیک

390,000 تومان
Add to cart

آموزش عربی

عربی دهم درس ۱

100,000 تومان
Add to cart

آموزش فیزیک

فشار و ویژگی مواد

200,000 تومان
Add to cart
280,000 تومان
Add to cart
270,000 تومان
Add to cart

مباحث پایه (تک مبحث)

تابع درجه دو

200,000 تومان
Add to cart

آموزش گسسته

نظریه اعداد

250,000 تومان
Add to cart

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان انسانی رادیواکتیو