دپارتمان رشته انسانی

دپارتمان رشته انسانی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته انسانی

مباحث پایه (تک مبحث)

مقدمه ریاضی

150,000 تومان
Add to cart

مباحث پایه (تک مبحث)

دما و گرما

200,000 تومان
Add to cart
380,000 تومان
Add to cart

آموزش شیمی

شیمی کامل

3,670,000 تومان
Add to cart

آموزش شیمی

شیمی دهم فصل ۱ و ۲

310,000 تومان
Add to cart
150,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

دایره

250,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

روابط طولی در مثلث

200,000 تومان
Add to cart

آموزش زیست

اعصاب

250,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

تابع ( ریاضی تجربی )

600,000 تومان
Add to cart

آموزش گسسته

گراف و مدل سازی

300,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

قضیه تالس

200,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

مشتق ( ریاضی تجربی )

420,000 تومان
Add to cart

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان انسانی رادیواکتیو