نحوه مشاوره در دپارتمان زبان رادیواکتیو؛ اصولا مقوله مشاوره در بحث یادگیری و آموزش زبان متداول نیست. این قضیه از برداشتی اشتباه نسبت به یادگیری زبان نشات می‌گیرد. برداشتی به این مضمون که زبان آموز باید به شیوه‌ای سنتی صرفا کلمات و گرامر را حفظ کند. طبیعتا این شیوه حتی اگر نهایتا به یادگیری زبان منجر شود بسیار آزار دهنده خواهد بود. اولین قدم در مشاوره زبان تعیین سطح زبان آموز است که در دستور کار و نحوه مشاوره دپارتمان زبان رادیو اکتیو نیز قرار گرفته است.

البته مهم است که در این مشاوره هدف دانش آموز از یادگیری زبان را بدانیم و همچنین متناسب با آن اهداف، مهارت‌های چهارگانه زبان آموز را ارتقاء دهیم. گام دیگر در نحوه مشاوره دپارتمان زبان رادیو اکتیو،معرفی منابع آموزشی است. این منابع از جمله کتاب، ویدیو، فیلم، موزیک و مقالات درباره زبان انگلیسی و … است. در همین منابع هم تقسیم‌بندی‌هایی متناسب با سطح زبان آموز وجود دارد. در این دپارتمان جهت دریافت مدارک معتبر زبان نیز مشاوره مطالعه و منابع ارائه می‌شود. زبان انگلیسی مانند سایر زبان‌ها برای یادگیری نیاز به تبادل با دیگران دارد. بنابراین در این دپارتمان که مشاوره آن شامل دپارتمان رشته ریاضی، دپارتمان رشته تجربی و دپارتمان رشته انسانی می‌شود اپلیکیشن‌هایی که به همین جهت احداث شده‌اند معرفی می‌شود.