متدهای آموزشی دپارتمان زیست رادیو اکتیو چیست؟

متد های آموزشی زیست رادیواکتیو چیست؟ زیست شناسی نه تنها مهم ترین درس دپارتمان رشته تجربی محسوب می‌شود بلکه از نظر اغلب دانش آموزان جذاب ترین درس آن نیز هست. در دپارتمان آموزش زیست رادیواکتیو این درس از لحاظ مشاوره‌ای و آموزشی همراه با نکات مطالعاتی و معرفی بهترین منابع کمک آموزشی متناسب با سطح و هدف گذاری های دانش آموزان ارائه میگردد.در تدریس های نکات مختلف همواره به متن و اشکال کتاب درسی توجه ویژه ای شده است چرا که این منبع برای یادگیری زیست شناسی رقیب ندارد! در تدریس نکات برای یادگیری هر چه بیشتر از برنامه آناتومی پزشکی کامپلیت آناتومی استفاده شده است. در متد آموزشی زیست رادیو اکتیو مدرس می‌تواند با نشان دادن سه بعدی تمام مباحث تدریسی در بدن انسان به تفهیم بسیار قوی تر دانش آموز کمک شایانی نماید. همچنین این دپارتمان توسط تعدادی از دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران با سرپرستی آقای فراز فرهید مدرس آناتومی این دانشگاه اداره می‌شود. دانشجویانی که برای اغلب داوطلبان کنکور تجربی الگویی مناسب برای مطالعه و یادگیری هستند. طراحی تست ها و مشاوره های خاص مطالعه درس زیست شناسی به عنوان یکی از متدهای آموزشی زیست رادیو اکتیو نیز توسط این دانشجویان نخبه و برتر مهیا و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید.