مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک از فصول آموزش زیست ۱۲ام دانش آموزان تجربی است. با خرید دوره آموزش مهندسی ژنتیک رادیواکتیو به خوبی از پس تست‌های مفهومی این درس بربیایید.

250,000 تومان


  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات

آموزش مبحث مهندسی ژنتیک زیست؛ مهندسی‌ژنتیک زیست که همان فصل ۷ از سری آموزش زیست دوازدهم است، نیاز حدودی به تسلط بر فصول اولیه این سال دارد. تا زمانی که دانش آموز درک درستی از مفهوم ژن و نوکلئوتید و سایر مفاهیم‌ژنتیک نداشته باشد فهم مهندسی ژنتیک تا حدود زیادی دشوار خواهد بود.


خرید دوره آموزشی مهندسی ژنتیک زیست

مهندسی ژنتیک زیست با داشتن ۲ الی ۳ تست کنکور به نسبت ساده تلقی می‌شود. دانش آموزان می‌توانند این فصل را با آموزش مناسب و مطالعه کتاب و حل تست‌ها جزو تست‌های مطمئن کنکور برای درست حل کردن حساب کنند.

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نوع درس

مهندسی ژنتیک