عربی دهم درس ۸

وزن کلمات و تغییر این وزن یکی از مباحث مهم در آموزش عربی برای دانش آموزان است. این مبحث در درس هشتم عربی دهم قرارگرفته است.

120,000 تومان

آموزش عربی دهم درس ۸؛ یکی از دروس آموزش عربی دهم، درس ۸ است. البته خاطر نشان می‌کنیم درس هشت عربی دهم در واقع درس دوم پایه یازدهم دانش آموزان رشته انسانی است! مباحثی که در این درس آموزش داده شده‌اند برای یک سری از اسم‌های خاص در عربی می‌باشد. در واقع مبحث و سرفصل آموزشی عربی دهم درس هشت به بررسی وزن و معنا پراخته است. به طور مثال به شما یک کلمه داده خواهد شد تا آن را بر وزن فاعل ببرید تا معنای فاعلی بدهد.

خرید دوره آموزشی درس هشتم عربی دهم

با خرید درس هشت عربی ۱۰ام رادیو اکتیو به طور عملی و با مثال‌های متعدد یاد خواهید گرفت تا کلمات را از وزنی به وزن دیگر ببرید. عربی دهم درس‌۸ شامل مفاهیم وزن افعال به همراه حل تمرین و نکته تست به صورت قسطی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

رشته تحصیلی

,

مقطع تحصیلی

نوع درس

عربی دهم درس ۸