تغییرات ژنتیکی

آموزش مبحث تغییرات ژنتیکی از سری آموزش زیست رادیواکتیو سعی بر تثبیت مطالب کتاب بر طبق آموزش ویدیویی برای شما دارد. امکان خرید این دوره به صورت قسطی امکان پذیر است.

250,000 تومان


  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات

آموزش مبحث تغییرات ژنتیکی زیست؛ تغییرات ژنتیکی یکی از مباحث سری آموزش زیست دوازدهم در نظام جدید تا حد بسیار زیادی آسان شده است ولی هنوز هم جزو مباحث پیچیده درس زیست شناسی محسوب می‌شود.


خرید دوره مبحث تغییرات ژنتیکی زیست شناسی

در مبحث تغییرات ژنتیکی این درس سعی کرده‌ایم پس از تدریس کامل مباحث کتاب با تثبیت مطالب این فصل مهم را هر چه بهتر آموزش دهیم. امیدواریم همراه خوبی برای یادگیری این درس باشیم.

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نوع درس

تغییرات ژنتیکی