اطلاعات در یاخته

با خرید آموزش مبحث اطلاعات در یاخته زیست از سری آموزش زیست رادیو اکتیو ۱ الی ۲ تست طرح شده در این مبحث کنکوری را به راحتی پاسخ دهید.

250,000 تومان

آموزش مبحث اطلاعات در یاخته زیست؛ این فصل از جمله فصول مهم آموزش زیست دوازدهم است که ارتباط عمیقی با مباحث ژنتیک سال یازدهم دارد. توصیه می‌کنیم در صورت هر گونه ضعف در پایه ژنتیک حتما این مبحث را پیش از مطالعه این فصل بازخوانی فرمایید. در این فصل می‌توانید ۱ الی ۲ تست ارزشمند کنکور را به صورت مطمئن در صندوق خود قرار دهید.با ما همراه باشید.


خرید دوره آموزش اطلاعات در یاخته زیست

اطلاعات در یاخته یکی از فصول ارزشمند درس زیست شناسی است که سرمایه گذاری بر روی آن می‌تواند موجب پاسخگویی شما به ۲ تست کنکوری برای این درس شود. دوره آموزشی مبحث اطلاعات‌دریاخته زیست شناسی با روانی ساده در قالب ویدیو تهییه شده است.

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نوع درس

اطلاعات در یاخته