اتمی

اتمی یکی از راحت ترین مباحث آموزش فیزیک پایه دوازدهم است. باتوجه به راحتی یادگیری این سرفصل می‌توانید به راحتی تست‌های آن را در کنکور پاسخ بدهید.

170,000 تومان

آموزش فیزیک اتمی؛ فیزیک‌اتمی قطعا از جمله آسان ترین فصول فیزیک دوازدهم است. اگر چند که در تست‌های کنکور های اخیر تا حدودی پیچیده تر مطرح می شوند ولی دانش آموزان با داشتن آموزش مفهومی و تمرین مستمر می توانند روی حل کردن تست های این فصل حساب کنند. این محصول برای دانش آموزان پایه دوازدهم و داوطلبین کنکور فراهم شده است.

آموزش فیزیک اتمی

آموزش مبحث اتمی فیزیک یک دوره ویدیویی برای از سرفصل‌های آموزش فیزیک دوازدهم رشته ریاضی و آموزش فیزیک دوازدهم رشته تجربی می‌باشد؛ دانش آموزان در این مقطع می‌توانند با خرید سرفصل فیزیک اتمی پایه دوازدهم به راحتی از پس تست‌های این بخش بربیایند.

رشته تحصیلی

,

مقطع تحصیلی

نوع درس