گوارش

از مباحث متوسط کنکوری آموزش زیست می‌توان به مبحث گوارش زیست پایه دهم اشاره کرد. با خرید آموزش مبحث گوارش زیست رادیواکتیو تست‌های این بخش را به طور کامل پاسخ خواهید داد.

250,000 تومان


  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات
  • مشاهده جزئیات

آموزش مبحث گوارش زیست؛ درس دوم زیست‌شناسی پایه دهم مبحث جذاب و شیرین گوارش است که در کنکور تست‌های نسبتا متوسطی از آن طرح می‌شود و حل کردن آن ها معمولا از دانش آموزان قوی انتظار می‌رود. بنابراین مفاهیم و اشکال بسیار مهم این کتاب که منشا بسیاری از تست‌های کنکور تجربی سال‌های اخیر بوده نیاز به توجه و تمرکز حداکثری دارد.

خرید آموزش مبحث گوارش

رادیواکتیو این دوره را برای موفقیت شما در بخش تست‌های کنکوری مبحث گوارش گردآوری کرده است. با خرید دوره آموزش مبحث گوارش زیست ازسری آموزش زیست دهم بدون استرس در کنکور شرکت خواهید کرد.

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نوع درس

گوارش