حراج!

دوره های آموزشی

پکیج کامل دوره فیزیک

2,264,000 تومان
حراج!

دوره های آموزشی

امواج(دوازدهم)

220,000 تومان
حراج!

دوره های آموزشی

جریان و مدار(یازدهم)

220,000 تومان
حراج!

دوره های آموزشی

اتمی(دوازدهم)

90,000 تومان
حراج!

دوره های آموزشی

هسته ای(دوازدهم)

120,000 تومان
حراج!

دوره های آموزشی

حرکت نوسانی(دوازدهم)

270,000 تومان