ارتباط با رادیو اکتیو

رادیواکتیوی عزیز سلام، نظرت رو برای خانواده ما خیلی مهمه مطمئن باش پیامهات با دقت مطالعه و بررسی میشه. امیدوارم همیشه رادیو اکتیوی باشی